להיות בוועד ההורים ?אין לי זמן

באחד מגיליון מגזין The Marker (פברואר 2011) מביא במדור "הרשת שלי" בעמ' ‘18 כתבה על מפת הקשרים של ד"ר יורם טורבוביץ' יו"ר חברת דלק אנרגיה.

טורבוביץ היה בשנות ה- 90 הממונה על ההגבלים העסקיים, מילא במגזר העסקי תפקידי ייעוץ ותיווך כלכלי ומתפקיד לתפקיד יצר קשרים, צבר כוח והיה לאיש אמיר.

הכתבה מתארת את ההתחברות שלו לבעלי משרות ותפקידים בכלכלה ובפוליטיקה, ומה שדווקא צד את עיני הוא הקשר שלו עם עו"ד תמי בן דוד שהייתה בזמנו מנהלת רשות החברות.

הדרך שבה נוצר הקשר הזה, יכולה להתאים גם לכל אחד מאתנו, ללא מאמץ גדול מידי. בשנת 2006", נכתב בכתבה, "מינה ראש הממשלה אהוד אולמרט, את טורבוביץ לראש הסגל שלו. עשר שנים לפני כן הפגישה עו"ד בן דוד לראשונה בין השניים על רקע פעילותו של טורבוביץ בוועד ההורים בגן אנתרופוסופי בירושלים, כאשר אולמרט היה ראש העירייה".

אינני מכיר את האיש או את הפרטים, אולם אני יכול לתאר לעצמי שבמסגרת הפעילות בוועד ההורים בגן הילדים, ניצל טורבוביץ את הקשרים הללו, ולא רק בנושאים החשובים של הגן.

כמה פעמים במהלך חיינו הבוגרים הייתה לנו הזדמנות להיות ב"ועד הורים" כלשהו, לא רצינו לקבל את התפקיד ואמרנו "אין לי זמן לדברים האלה".

התפקידים הללו, כמו תפקידים התנדבותיים שאינם קשורים בהכרח לפעילות העסקית שלנו, יכולים לחשוף אותנו לבעלי העניין אליהם נתקשה להגיע בדרך הרגילה והמקובלת.

ועד הכיתה, ועד השכונה, ועד העובדים, ועד בית הכנסת – ממש לא חשוב

לפני כמה חדשים הוזמנתי לפגישה אצל בעל תפקיד בכיר בשלטון המקומי, הפגישה הייתה על רקע פעילות התנדבותית שלי בעיר, פעילות שאינה קשורה לתחום העיסוק שלי. במהלך הפגישה נשאלתי על העיסוק שלי ומסרתי כרטיסי ביקור.

מה יהיה בעקבות הקשר הזה, אינני יודע. דבר אחד אני כן יודע. לולא הפעילות שלי ב"ועד" לא הייתי מגיע כלל למעמד הזה.

אז, באיזה "ועד הורים" אתם נמצאים ?