התראיינתי לאתר "דבר ראשון" על פריחת החצבים, בחדשי הקיץ

התראיינתי לאתר "דבר ראשון" על פריחת החצבים, בחדשי הקיץ

 

בצילום: החצבים לאחר סיום הפריחה. עמוד התפרחת נושא את הפירות הבשלים של החצב.

גבעת עדה, סוף יולי 2017

סוף פריחת החצבים