איך היה המרצה ?

כיצד השתתפות בהרצאות של אחרים יכולה לייצר פעילות עסקית ?כאשר אנחנו מוזמנים להקשיב להרצאה, אנחנו יכולים ללמוד מכך לגבי ההרצאות העתידיות שלנו.

בשבוע שעבר השתתפתי כצופה בסמינר שהיו בו הרצאות מעניינות. מכיוון שגם אני מרצה בפני קהל – היה מעניין לראות את הדברים מהצד השני של הבמה.

מעבר לתוכן ולחוויית ההעשרה, כדאי לנצל אירועים כאלה גם להעצמה עסקית.

כשמסתיימת פעילות שאתה משתתף בה כצופה, רצוי לבדוק- האם אני אוכל להשתתף בפעם הבאה בפעילות כזו – הפעם כאשר אני נמצא בין הדוברים על הבמה.

יש אפשרות ללמוד באירועים כאלה על צרכים ורצונות של סוגי אוכלוסייה שונים, ובכך לשדרג את התוכן והשירות שאתם נותנים. למשל: האם ניתן לברר מיהו אחראי

הקבוצה בפניה מתקיימת ההרצאה, מיהו הגורם שבפועל יזם את האירוע, או מיהו אחראי על התכנים במקום בו התקיימה ההרצאה.

ולגבי המרצים עצמם- מה ניתן ללמוד על הכריזמה שלהם, על הפרזנטציה, על הצורה בה הם מגישים את התוכן, על השימוש שלהם בעזרים וכו', וכיצד אני, כמרצה

אתמודד למשל עם תקלות טכניות הערות מהקהל.

אגב- מכיוון שרציתי ליצור קשר עם אחד המרצים שהרשים אותי, ניגשתי אליו ואז התברר שהוא בעצמו גם מפיק אירועי תוכן ובמקרה זקוק לסוג הידע שיש לי.

בסופו של יום יצרתי קשר עם שורה של בעלי תפקידים במלון, ובחברת ההפקה שארגנה את הכנס. ברור שלולא היוזמה שלי לא היה קורה כלום.

הקשבתם להרצאה מצוינת ? כדאי לחשוב על פעולה נוספת מעבר לחוויה , ולהפוך את העניין הזה למנוף הפעילות העסקית שלנו – אנחנו כאן בשביל ביזנס, לא ?