הזורעים בדמעה ברינה יקצורו

 

נובמבר, סתיו

בדרך כלל נוהגים לדבר על החיטה בחג השבועות – חג קציר החיטה.  אני מבקש להזכיר את החיטה כעת, בימים האלה שבה סיימו לזרוע את גרעיני החיטה, והגשם גורם לנביטת הזרעים.

ראיתם פעם איך העניין הזה נראה, מכיוון זרע הנמצא באדמה.

חיטה שנבטה

התמונה הזו אולי יכולה להסביר.  לקחתי גרעין חיטה שנבט, והוצאתי אותו מהאדמה. רואים את השורשים ואת הגבעול הירוק, ורואים גם את גרעין החיטה עצמו- את הזרע.

בעוד כמה שבועות תעמיק החיטה את השורשים שלה באדמה, והזרע יעלם.

על כך נאמר הַזֹּרְעִים בְּדִמְעָה בְּרִנָּה יִקְצֹרוּ תהלים קכו ה